AKTUÁLNÍ 

NABÍDKA

KURZŮ

ekonomika, management,
lidské zdroje

Podnikání se nesmí zastavit ani v létě…

Léto je krásným obdobím, které svádí k dovoleným a k vytouženému odpočinku.  Jak se však dají letní měsíce efektivně využít i k novým plánům a rozvoji, i když v některých firmách přijde „okurková sezóna“… to se dozvíte v rozhovoru s Ing. Dagmar Jelínkovou, CEO společnosti ECONOMY RATING a.s.

Jste ředitelkou společnosti, která poskytuje komplexní poradenství pro firmy. Jak vnímáte současný trh. Je o poradenství stále zájem?

V poslední době došlo k jistému poklesu v rámci poptávky po poradenských službách. Na druhé straně, firmy, které o poradenství zájem mají, umí velmi dobře specifikovat své potřeby. V minulých letech tomu bylo spíše naopak.
 

 

Na jaké společnosti se zaměřujete a co jim vlastně pomáháte řešit?

Dovolím si říct, že na poradenském trhu se pohybujeme již 9 let, a proto je náš záběr široký. Máme za sebou malé, střední ale i velké podniky. Těmto společnostem jsme pomohli s řešením problémových, někdy i kritických situací. V naší databázi se vyskytuje celá řada firem, u kterých se můžeme pochlubit také úspěšně získanými dotacemi.

Naše pomoc je na počátku především samotná úprava pohledu na problém, který firma ve vlastním chodu identifikovala. Vždy, když nastane nějaká nepříznivá situace a vyžaduje řešení, je třeba se na ni dívat stejně jako u lidského organismu jako na „nemoc“, která má příčinu a někdy jich je i více.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad, s čím se ve Vaší praxi u firem na českém trhu setkáváte?

Malé a střední firmy se obvykle potýkají s problémem nedostatku finančních zdrojů a to jim brání v dalším rozvoji. Jsou to velmi často firmy s kvalitním potenciálem. Většinou se na nás obrací manažeři a vlastníci těchto firem s potřebou snížení nákladů a hledání externích finančních zdrojů, které by jim umožnily v chodu a rozvoji pokračovat. Tyto firmy mají většinou dobře zpracovaný proces realizace zakázky a jejího předání zákazníkovi. Případně mají i velmi dobré vztahy se svými klienty.

Ale v celém procesu firmy se jim “jaksi“ ztrácí peníze a výkonnost pozvolna klesá. Hlavním a brzy odhalitelným problémem je právě ono podcenění ostatních podnikových i strategických procesů, které ovlivňují vývoj firmy. Tyto situace nastávají často u malých výrobních firem, jenž získaly zajímavou zakázku, rychle vyrostly, ale jejich procesy nebyly dostatečně k této změně připraveny.

O které procesy se konkrétně jedná a jak moc jsou klíčové pro fungování firmy?

Jedná se mimo jiné o strategické řízení a manažerský pohled na výkonnost firmy. Toto je proces, který se velmi podceňuje, ale více méně na něm firma začíná i končí. Každý majitel i manažer by měl mít představu, jak bude vypadat jeho hospodářský rok. Z čeho a jak bude zajišťovat nasmlouvané zakázky, zda je zakázek dostatek a zda jsou rentabilní. Dále pak z čeho nastartuje rok další a případně zda budou zdroje na inovace, rozšíření a podobně.

Dalším podceňovaným procesem je řízení lidí. Z tohoto pohledu nejde pouze o dobře nastavený kariérní růst, ale také kontrolu výkonnosti, případnou zástupnost a vzdělávání zaměstnanců. Tyto procesy se z velké části nedají nahradit žádným systémem a jsou pro každou firmu velmi individuální. Právě u těchto procesů je velmi dobrý i externí podhled a případně i pomoc poradenské firmy, která může vnést nezatížený pohled a nová řešení. V případě řízení lidských zdrojů lze tento proces i externě nabídnout a tím vlastníkovi firmy velmi ulehčit nejen z pohledu nákladů, ale také času.

Velkou výzvou je stále pro české podniky projektové řízení, nejen z pohledu využívání systémů, které proces práce na zakázkách zefektivní, ale také schopnost komplexního pohledu na zakázku a její rentability. Pak jsou zde obchodně marketingové procesy, ale to již je na samostatné téma. Následně je dobré se bavit o nákladové optimalizaci a vůbec celkové ekonomice firmy.

Znamená to, že by každá firma měla procesem poradenství projít?

Spíš se tomu zcela nevyhýbat. V každé firmě, a to si dovolím říci, bez výjimky nastane období tzv. „provozní slepoty“. Není to nic neobvyklého, a pokud firma roste na jednom majiteli a jedné vizi, pak je díky neustálým změnám v naší legislativě a ekonomice tento zdroj unaven, prostě administrativně umlácen. Proto je dobré si uvědomit, že se nejedná o neefektivně vynaložené peníze, ale o peníze, které se Vám díky pohledu zvenčí opět vrátí nebo i znásobí.

Kvalitní poradenské společnosti, a my to tak děláme, umí nejen identifikovat problémová místa ve firmě, navrhnout řešení, ale navrhnout a případně i zajistit potřebné finanční zdroje z dotací.  V této chvíli naše klienty informujeme o novém dotačním období 2014 - 2015, kde bude velký prostor pro společnosti všech velikostí i zaměření získat finance pro své investice.

Co byste doporučila podnikatelů a manažerům, kteří se rozhodují, zda poradenských služeb využijí?

Hlavně si dobře vybrat. Na českém trhu je obrovské množství poradenských firem, i zahraničních. Ale myslím, že ty české jsou stejně kvalitní a hlavně nemusí živit tak obrovský aparát a své „matky“ v zahraničí. Vždy je dobré se podívat na reference a případně si do referenční firmy i zavolat. Ty opravdu dobré a kvalitní společnosti poskytují i vstupní konzultace zdarma. Protože se nebojí, že o své know-how přijdou. Velmi dobře ví, že pokud se rozhodnete správně, bude spolupráce nejen pro Vaši firmu obohacující, ale také dlouhodobá.

České firmy na tom nejsou vůbec špatně. Z celkového pohledu pak nárůst HDP v ČR byl v posledním kvartále 2013 nejvyšší mezi zeměmi EU 28. Pozvolna stoupala také poptávka po našich výrobcích v zahraničí v rámci mezičtvrtletního srovnání. Problém je většinou spíše uvnitř fungování firem, jak jsem již zmínila výše. Někdy nám i se skvělými výrobky a službami dojde dech.

Prostě všechno se vším souvisí. Jednoduše řečeno, je třeba umět si spočítat dopředu, zda mne zakázka uživí, a pokud ne, zda pro mne má jiný dlouhodobý přínos.

Podnikatelům bych doporučila využít období, kdy jejich firma není zatížena náročnými zakázkami, aby se na svoji společnost, zaměstnance, zakázky a procesy podívali jakoby zvenčí. Aby naslouchali své podnikatelské intuici a pokud identifikují rizika, která by mohla jejich firmu nepříznivě ovlivnit, pak si tato rizika dobře popsat a začít řešit.

Pokud Vás zajímá, s čím dokážeme pomoci a jakými způsoby je možné své investice dotačně podpořit, zastavte se u nás!

Ing. Dagmar Jelínková
C.E.O.
ECONOMY RATING a.s.

Lidická 28, Brno
www.economy-rating.cz

Děkujeme za rozhovor.

Vaše TCpko

Registrace je z technických důvodů mimo provoz.

Kontaktujte nás na info@tcpbrno.cz. Děkujeme.

Naši partneři

ER Aktivní máma Na volné noze Q2

Podporujeme


Aukce pro Dům sv. Markéty


Reference

Začala jsem chodit na miniworkshopy a vzdělávání, které organizujete, ale pak mne ještě nadchly Kulaté stoly, kde jsem se seznámila se zajímavými lidmi, kteří mne inspirovali a posunuli dál v mém podnikání.

Tereza Dvořáková, www.safe-therapy.eu


Jsem vděčná za účast v projektu pod hlavičkou TCP. Veškeré aktivity provází vstřícnost, profesionalita a ochota doslova "plnit přání" klientek. Bonusem navíc je skutečnost, že díky účasti v projektu můžu těchto služeb využít zdarma.

Ivana Havlíčková, www.soga.cz


"Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáme." Děkuji za pomoc realizovat vytyčené cíle, za to, že člověk nemusí být při přípravě podnikání na vše sám, za vstřícnost, ochotu a dostupnost nabízených programů.

Radmila Hřebíčková, www.marystudio.cz

 


Mohu jen doporucit, kurz mam za sebou a baby z Top centra jsou proste bozi !!! Podnikani uz pomalu, ale jiste rozjizdim

Jitka Holíková


Chci Vám moc poděkovat za velmi vstřícný a profesionální přístup. Navštívila jsem víc Vašich kurzů, a díky nim mám mnohem větší rozhled.
Lektoři jsou vždy skvěle připraveni podat srozumitelně to nejdůležitější k tématu. Vážím si práce celého týmu a přeji všem účastnicím, aby kurzy byly pro ně inspirací aspoň tak, jako pro mne.

Markéta Schwarzová


Děkuji za velice zajímavý kurz "Řízení lidských zdrojů a self management", na kterém zaznělo spousta zajímavých myšlenek a rad z úst zkušeného odborníka! Strávila jsem velice příjemné dopoledne ve skupině příjemných a aktivních lidí. A těším se zase někdy příště!

Monika Dušová


Každé setkání a kurzy mi přináší velkou motivaci pro moje podnikání a mnoho zajímavých kontaktů. Na vaše kurzy a společenské aktivity se těším a pravidelně se jich účastním.

Alexandra Divišová, www.autoalexa.cz


Děkuji celému milému kolektivu TCP Brno za jejich vstřícnost a ochotu. Absolvovala jsem několik miniworkshopů, které byly pro mne velmi přínosné, mimo jiné i díky skvělé lektorce paní Bečvářové, která pobírané téma vtipně a srozumitelně vysvětlí. Díky za to, že taková organizace existuje a že ji mohou ženy využít ke zvýšení kvalifikace a k lepšímu uplatnění na trhu práce a při rozjezdu vlastního podnikání!

Petra Rogusová


Adresa Facebook

Co-workové a vzdělávací centrum
Lidická 28
602 00 BRNO

E-mail: info@tcpbrno.cz


matlocha Image Map